ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

TS.BSTY Võ Văn Hải

Bác sỹ trưởng hệ thống 2Vet

BSTY. Nguyễn Quốc Huy

Giám Đốc BV 2Vet Kim Ngưu

BSTY. Nguyễn Thị Huyên

Giám Đốc BV 2Vet Kim Mã

BSTY. Trần Thị Thu Hoài

Giám Đốc BV 2Vet Văn Cao

BSTY. Thiệu Trung Thành

Giám Đốc BV 2Vet Cầu Giấy

BSTY. Hồ Thị Trang

Giám Đốc BV 2Vet Hà Đông

BSTY. Đặng Thị Ngọc Mai

Giám Đốc BV 2Vet Mỹ Đình

BSTY. Trương Thị Vân Anh

Giám Đốc BV 2Vet Giải Phóng

BSTY. Võ Quý Thành Đạt

Giám Đốc BV 2Vet Bình Thạnh

BSTY. Nguyễn Đức Duy

Giám Đốc BV 2Vet Long Biên

BSTY. Lã Văn Ngọc

Giám Đốc BV 2Vet Gia Lâm

BSTY. Vũ Văn Hưng

Giám Đốc BV 2Vet Vĩnh Phúc

BSTY. Trần Thị Hiệp

Giám Đốc BV 2Vet Hải Dương

BSTY. Nguyễn Thị Nhàn

Giám Đốc BV 2Vet Nghệ An

BSTY. Lê Phương Anh

Giám Đốc BP Spa & Grooming

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

BSTY. Trần Văn Ngọc

Quản lý BV 2Vet Giải Phóng

BSTY. Nguyễn Thị Lệ

Quản lý BV 2Vet Hà Đông

BSTY. Lê Vũ Nguyên Huy

Quản lý BV 2Vet Nghệ An