*** GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỆ THỐNG THÚ CƯNG 2Vet

  • Sống và làm việc có trách nhiệm, tử tế và tận tâm. Trung thực, chính trực  trong kinh doanh. Lao động hết mình, liên tục cố gắng.
  •  
  • Chia sẻ, cho đi là niềm hạnh phúc, được phục vụ là niềm vinh dự.
  •  
  • Tôn trọng và tạo cơ hội cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên tham gia vào thành công của hệ thống. Khuyến khích sự sáng tạo cá nhân.
  •  
  • Đóng góp và có trách nhiệm với xã hội, con người và thú cưng.
© 2016 Ha noi vet cilic. All right reserved.